Eлеваторни кофички са основен елемент в кофичните елеватори, гарантиращи бързо транспортиране на големи обеми прахообразни и гранулирани продукти: зърнени храни,брашно, фураж, химикали, цемент, пясък, изкуствени торове, стърготини и други ьбразивни материали. Предлагат се дълбоки и плитки метални и пластмасови елеваторни кофички.

Елеваторните кофички се монтират към елеваторната лента чрез т.н.елеваторни болтове. Специалната им форма включваща зъбци осигурява здрава връзка и възможност главите на болтовете да „потънат“ в лентата , което предотвратява преплъзване на лентата и нараняване на барабаните.

Елеваторни кофички COLOMBOS

Елеваторни кофички Colombos

Елеваторни кофички FLITECH

Елеваторни кофички Flitech

Елеваторни болтове

Елеваторни болтове