Зъбните рейки имат две основни предназначения. Едното е да предава мощност при минимални загуби на енергия. Другото и предназначение е да предава или преобразува ъглова скорост. Когато предавката е съставена от зъбно колело и зъбна рейка ъгловата скорост на колелото се преобразува в линейна скорост на рейката и обратно. Предаваната ъглова или линейна скорост се изменя в зависимост от броя на зъбите на колелата , участващи в предавката.

Фирмата поддържа на склад широка гама зъбни колела с прави зъби, конусни зъбни колела и зъбни рейки. Зъбните колела и рейки са с модул от 1 до 5, а дължината на зъбните рейки е 1000 и 2000 мм.

Модулни зъбни колела

Модулни зъбни колела

Конусни зъбни двойки

Конусно зъбни двойки

Зъбни рейки

Зъбни рейки