Ремъчните шайби са втората основна съставна част на ремъчната предавка.Чрез тях ремъкът предава движението и въртящия момент от задвижващия към задвижвания вал чрез триене при трапецовидните и пистовите ремъци или чрез назъбения профил при синхронизиращите ( зъбни) ремъци.

Всички основни размери на ремъчните шайби са стандартизирани, което прави предавката лесна за проектиране, експлоатация и ремонт. Шайбите се изработват от чугун, стомана или алуминий и се доставят с пилотен или центроващ отвор или с отвор за конусна втулка.