Инженерните пластмаси се доставят на заготовки под формата на плочи, пръти и тръби от различни видове пластмаса с изключително широк диапазон от механични, термични и електроизолационни качества. Те са изходен материал за производство на огромен брой детайли във всички отрасли на индустрията и селското стопанство. Техническите пластмаси намират широко приложение намират в хранително-вкусовата промишленост поради съвместимостта им с хранителни продукти и безпроблемна работа във влажна среда. Обработват се много добре чрез рязане, пробиване, фрезоване и струговане.

Фирмата доставя и PVC материал за топлинни завеси – нормални и нискотемпературни, с размери 200 х 2 мм и 300 х 3 мм. Лентовите завеси са подходящи за изолация на производствени и складови помещения и намират много добро приложение в хранително­вкусовата промишленост.