Фирмата доставя транспортни ленти, предназначени предимно за хранително­вкусовата промишленост, където се използват масово при производството на хлебни и захарни изделия, и преработката на зеленчуци, месо и риба, пакетиране, бутилиране и етикетиране. Със същия успех тези транспортни ленти се използват при производство на хартия, в дървообработването, текстилната, стъкларската и тютюневата промишлености, в полиграфията и в големите логистични центрове и летища. Видът на продукта за транспортиране и условията на работа определят материала на работното покритие на лентата ­ПВЦ, полиуретан, полиолефин, полиестер или силикон. Лентите се доставят залепени , с монтирани специални свързващи скоби или на ролка. Доставяме и транспортни ленти с различни по вид напречни и надлъжни профили, даващи възможност за транспортиране на продукти по наклонени повърхнини, както и пластмасови модулни транспортни ленти, които позволяват работа при неблагоприятни условия – влажна среда и ниски температури, лесно се почистват и се задвижват без приплъзане чрез специални зъбни колела. За работа при тежки натоварвания и атмосферни условия предлагаме гумено­транспортни ленти, а за специални приложения – ленти изработени от телени спирали.

PVC и PU стандартни транспортни ленти

PVC и PU стандартни транспортни ленти

PVC и PU транспортни ленти с профили

PVC и PU транспортни ленти с профили

Модулни ленти

Модулни ленти

Гумено-транспортни ленти

Гумено-транспортни ленти

Телени транспортни ленти

Телени транспортни ленти

Връзки и скоби за ремонт на ленти

Връзки и скоби за ремонт на ленти