Транспортните ролки се използват за изграждане на ролкови конвейери за транспортиране на материали, детайли и готови изделия между различните производствени машини и работни места . Фирмата доставя широк асортимент транспортни ролки ­ цилиндрични, конични, пластмасови, метални, спирачни, ролки със зъбни колела, предназначени както за леки натоварвания,така и за тежък режим на работа.

Фирмата предлага и гама от специални ролконосачи за монтаж на опорните ролки на коритообразните лентови транспортьори за пренасяне на насипни товари.

Ролки за леки товари

Ролки за леки товари

Вериги с планки

Ролки за тежки приложения

Ролконосачи

Ролконосачи