Веригите и верижните колела образуват стандартна и неразделима двойка за предаване на мощност, ноято все още е незаменима за голямо разнообразие от инженерни приложения, дори и при днешните нови технологии.

Основно изискване за ефикасната работа на веригите и верижните колела е използването на качествени стомани, както и спазването на международните стандарти и технически изисквания при тяхното производство. Фирмата поддържа на склад верижни колела с едностранна главина за едноредни, двуредни и триредни вериги по стандарт DIN 8187.

Верижни колела центроващ отвор

Верижни колела с центроващ отвор

Верижни колела за конусна втулка

Верижни колела за конусна втулка

Верижни колела с лагер

Верижни колела с лагер