Ремъците се използват за механично свързване на два или повече отдалечени един от друг валове. Те могат да се използват като източник на движение, за предаване на мощност или за проследяване на относително движение.  Ремъците са най-евтиният начин за предаване на мощност между валове, които може и да не са напълно съосни. Предаването на мощност става чрез специалния профил на зъбите на ремъците и шайбите или чрез триене. Предавката е плавна, безшумна и предпазва двигателя  и лагерите при рязка промяна на натоварването. Фирмата доставя трапецовидни ремъци, микротрапецовидни (пистови) ремъци, едностранно и двустранно назъбени синхронизиращи ремъци, както и специални ремъци – вариаторни, плоски, кръгли и съчленени .

Трапецовидни ремъци

Трапецовидни ремъци

Зъбни ремъци

Зъбни ремъци